About me

About me


Реклама
Ընտրովի

Ընտրովի

Ընտրովի դասընթաց

Խաչվող թվեր

 

21052018թ

Ա8 Բ 9 Գ 9   Դ9 Ե9 Զ8
Է4  0 0   Ը8 9 1
Թ2 1 9 Ժ3 9   7
1   Ի2 2 2 Լ2 2
  Խ   Ծ1 8 2  
Կ5 0 Հ4 0   Ձ1 Ղ9
Ճ7 5 3   Մ3 6 6

 

ՈՒղղահայաց

Ա Թիվ, որի երկրորդ թվանշանն առաջինի կեսն է, երրորդը՝ երկրորդի, չորրորդը՝ երրորդի։ Բ Թիվ, որը 100-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ։  Գ Թիվ, որի թվանշանների գումարը 20 է։ Դ Թիվ, որի թվանշանների գումարը հավասար է Լ կետում գրված թվի թվանշանների արտադրյալին։ Ե Ամենամեծ երկնիշ թիվը։ Զ Թիվ, որի առաջին երկու թվանշանների գումարը հավասար է վերջին երկուսի գումարին։ Ժ Թիվ, որի յուրաքանչյուր թվանշան փոքր է նախորդից։ Լ Թիվ, որի վերջին թվանշանն առաջին երեքի արտադրյալն է։ Խ 101-ի բաժանվող թիվ։ Կ  Ձ կետում գրված թվի եռապատիկը։ Հ Թիվ, որի թվանշանները հաջորդական թվեր են։ Ղ 4 օրն ըստ ժամերի։

 

Հորիզոնական

Ա Ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի տարբերությունը։ Դ Ամենամեծ եռանիշ զույգ թիվը։ Է 100-ի բաժանվող թիվ։ Ը Ամենամեծ միանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի արտադրյալը։ Թ Թիվ, որի նախավերջին թվանշանը հավասար է առաջին երկուսի գումարին, իսկ բոլոր թվանշանների գումարը24 է։ Ի Միևնույն թվանշաններից կազմված թիվ։ Ծ Մ կետում գրված թվի կեսը։ Կ 1-ից մինչև 7 թվերի արտադրյալը։ Ձ Ե կետում գրված թվի մնացորդը՝ 20-ի բաժանելիս։ Ճ Թիվ, որի երկրորդ թվանշանն առաջինից է փոքր՝ 2-ով, իսկ երրորդը՝ երկրորդից։ Մ Նահանջ տարին ըստ օրերի։

16․05․2018թ․ Լրացուցիչ առաջադրանքներ

16․05․2018թ․ Լրացուցիչ առաջադրանքներ

16052018թ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

Առաջադրանք 1

Կատարի՛ր գործողությունը՝

ա․ 77 կմ – 35 մ=7 կմ 665 մ

բ․ 42 դմ 2 սմ – 7 սմ= 41 դմ 5 սմ

գ․ 15 կգ – 670 գ= 14 կգ 330 գ

դ․ 18 օր – 8 ժ = 17 օր 16  ժ

 

Առաջադրանք 2

Լրացրու՛ աղյուսակը՝

Թիվը

Մասը

70 280 140
10 40 20

 

Առաջադրանք 3

Արան, Հայկմ ու Կարենը գնեցին միատեսակ փուչիկներ։ Արան 15 փուչիկի համար վճարեց 120 դրամով ավելի, քան Հայկը՝ 11 փուչիկի համար։ Կարենը որքա՞ն վճարեց 12 փուչիկի համար։

4 փուչիկ = 120 դրամ

120:4= 30

1 փուչիկ = 30 դրամ

12×30=360

12 փուչիկ = 360 դրամ

Պատ՝ 360 դրամ

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

19042018թ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Առաջադրանք 1

Համեմատի՛ր՝

ա  > 

բ   

գ  > 

դ  <  

Առաջադրանք 2

Դասավորի՛ր կոտորակները՝

ա աճման կարգով

բ նվազման կարգով

         

Առաջադրանք 3

Վարորդը ձմերուկի  մասը դատարկեց առաջին խանութում, իսկ մնացած 2500 կգ-ը՝ երկրորդ խանութում։ Վարորդը որքա՞ն ձմերուկ դատարկեց առաջին խանութում։

I խանութ — մաս

II խանութ – 2500 կգ

_________________________

I խանութ — ? կգ                      

Լուծում՝ 2500:2=1250

1250×3=3750 կգ

Պատ.՝ 3750կգ

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա