Архив автора: Իրինա Գյուրջինյան

Об авторе Իրինա Գյուրջինյան

Ես Իրինա Գյուրջինյանն եմ: Սովորում եմ Միջին դպրոցում: Սիրում եմ նկարել, լողալ, երգել և պարել:

English homework

P. 82 1 b.

1B, C2, A3

P. 82 1 c

 1. People go to friends houses on Hogmanay day.
 2. People eat special food on Burns Night day.
 3. People dance and do athletics on Highland Games day.

P. 83 2 a

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Summer — D
Winter — C
Spring — A
Autumn — B

Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Autumn: September, October, November
Winter: December, January, February

My favorite season is spring because it is a very beautiful time.

1. The film starts at 8.30 tonight.
2. I have English lessons on Monday, Wednesday and Friday.
3. My mother’s birthday is in June.
4. We usually go to my grandparent’ house in spring.

My birthday is in December.
My best friend’s birthday is in October.
I usually get up at 7.30 but on Sunday I gat up at.
I always go for a walk on Saturday.

A dress, B jeans, C shirt, D jumper, E T shirt, F scarf, G trousers, H socks, I top, J jacket, K shoes, L trainers.

 1. I go shopping once a month.
 2. I like hoodies.
 3. Of course, because I like to wear new things.
 4. My favorite shop is De Facto and Zara.
 5. I like shopping with my family.
 1. The man wants to buy black trainers.
 2. The woman wants to buy a green shirt.

We use «Can I….?» when we want to do something and ask permission for doing it.

Boy: an I use your MP4 player?
Girl: No, sorry, James, you cannot. I am using it.
Boy: OK

Girl: Is that magazine good?
Boy: Yes, it is great.
Girl: Can I read it?
Boy: Yes, of course you can! Here you are!

A: I like those trousers in the window.
B: Which ones?
A: The black ones over there, in the corner

A: Can I see the shirt in the window please?
B: Sorry, which one? The green one?
A: No, the red one.

Լրացուցիչ կրթություն Հայոց լեզու 25.09.2020

 1. Տեքստը վերականգնի՛ր` նախադասությունների հաջորդականությունը փոխելով:
  • Նա պնդում է, որ եթե մարդը ժամանակի եւ տարածության «միջանցքը» մտնի, կհայտնվի նորից նույն տեղում, սակայն ավելի վաղ ժամանակակետում:
  • Նրանցից մեկը լույսի արագությամբ պիտի շարժվի, պտույտ գործի ու նախնական դիրքին դառնա:
  • Դոկտոր Քիփ Թոռնը Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի առաջատար ֆիզիկոսներից է:
  • Նա պաշտպանեց այն վարկածը, որ ժամանակի մեքենայի կառուցումը լիովին հնարավոր է:
  • Դոկտոր Թոռնի ներկայացրած ժամանակի մեքենայի նախագծում այդ միջանցքը գտնվելու է երկու մետաղե սկավառակի միջեւ:
  • Մի քանի տարի առաջ գիտական աշխարհում նա մեծ իրարանցում առաջացրեց:

   Դոկտոր Քիփ Թոռնը Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի առաջատար ֆիզիկոսներից է: Մի քանի տարի առաջ գիտական աշխարհում նա մեծ իրարանցում առաջացրեց: Նա պաշտպանեց այն վարկածը, որ ժամանակի մեքենայի կառուցումը լիովին հնարավոր է: Նա պնդում է, որ եթե մարդը ժամանակի և տարածության «միջանցքը» մտնի, կհայտնվի նորից նույն տեղում, սակայն ավելի վաղ ժամանակակետում: Դոկտոր Թոռնի ներկայացրած ժամանակի մեքենայի նախագծումն այդ «միջանցքը» գնտվելու է երկու մետաղե սկավառակի միջև: Նրանցից մեկը լույսի արագությամբ պիտի շարժվի, պտույտ գործի ու նախնական դիրքին դառնա:
 2. Հիմնավորի՛ր տրված մտքերից մեկը.
  • Մարդկությանն անհրաժեշտ է ժամանակի մեքենան:
  • Չի կարելի, որ մարդիկ ժամանակի մեքենա ունենան:

Իմ կարծիքով մարդկանց պետք չէ ժամանակի մեքենա , որովհետև մարդիկ շատ են սիրում զխճալ  իրենց արածների վրա։

Հայոց Լեզու 23.09.2020

 1. Յուրաքանչյուր բառի իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:
  • Ա.Դասագիրք, հեռագիր, արոտավայր, լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ:
  • Բ.Վիպագիր, մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:
   Դասագիրք-դաս անելու գիրք
   Հեռագիր-հեռագրագծով հաղորդված տեղեկություն
   Արոտավայր- անասունների համար արածելու վայր
   Լրագիր-լուր գրող
   Ծառաբուն- ծառի վրա բույն
   Մրգաջուր- մրգերի ջուր, հյութ
   Մրջնաբույն- մրջյունների համար բույն
   Ծաղկեփունջ- ծաղիկների փունջ
   Միջնապատ-մեջտեղում գտնվող պատ
   Վիպագիր-վեպ գրող
   Մեծատուն-հարուստ
   զինակիր-զենք գրող
   Ժամացույց-ժամ ցույց տվող
   Կողմնացույց- կողմ ցույցտ տվող
   Երգահան-երգ գրող
   Քարահատ-քարը հատող
   Պատմագիր-պատում գրող
   Քանդակագործ-քանդակներ պատրաստող
 2. Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի ́ր եւ օրինաչափությունը բացահայտի ́ր: Օրինակ`Դասագիրք-դասագրքեր, վիպագիր-վիպագիրներ:
  • Ա.Դասագիրք, հեռագիր, արոտավայր,լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ:
  • Բ.Վիպագիր,մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:

   Դասագրքրեր, հեռագրեր, արոտավայրեր, լրագրեր, ծառաբներ, մրգաջրեր, մրջանաբույներ, ծաղկեփնջեր, միջնապատեր։
   Վիպագիրներ, մեծատններ, զինակիրներ, ժամացույցներ, կողմնացույցներ, երգահաններ, քարահատներ, պատմագրեր, քանդակագոծներ։
 3. Փակագծում տրված բառերը դարձրո ́ւ հոգնակի եւ գրի ́ր կետերի փոխարեն:
  • Ամերիկացի վիճակագիրները պարզել են, որ օրվա ընթացքում ամենաշատը քայլում են անասնապահնդրը ու հողագործները: Երկրորդ տեղում գյուղական նամակատարերը են: Հաջորդը մատուցողներն ու բուժքույրներն են: Նրանցից զգալիորեն քիչ են քայլում ոստիկանները, հետախույզները ու պահակները: Ամենից քիչ քայլում են նահանգապետներն ու նախարարները:

Մաթեմ Բ․ 25.09.2020

Մաթեմատիկական Ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում

1. Արմենը Գուրգենից 400 դրամ ավելի ուներ: Նա իր և Գուրգենի համար 150 դրամանոց մեկական պաղպաղակ գնեց: Արմենի մոտ մնացած փողը քանի՞ դրամով էր ավելի Գուրգենի մոտ եղած փողից:
150+150=300
400-300=100
300-100=200

Պատ․՝200դ

2. Արմենը Գուրգենից 400 դրամ ավելի ուներ: Արմենը 300 դրամ տվեց Գուրգենին: Տղաներից ո՞վ և քանի՞ դրամով շատ փող ունեցավ:
400-300=100

Կենդանի օրգանիզմների ընդհանուր բնութագիրը և ծագումը

Մեզ շրջապատող բնությունը կազմված է երկու մասից՝ անկենդան նյութից և կենդանի օրգանիզմներից: Անկենդան նյութ են կազմում հողը, ջուրը, օդը, ապարները, ժայռերը և այլն:

Քանի որ կենդանի օրգանիզմները շատ բազմազան են, նրանք ընդգրկված են չորս թագավորություններում.

1. Բակտերիաների թագավորություն:
2. Բույսերի թագավորություն։
3. Սնկերի թագավորություն:
4. Կենդանիների թագավորություն:

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը երկրագնդի վրա շատ մեծ է: Ժամանակակից գիտությանը հայտնի է օրգանիզմների 2,5−3,5 մլն տեսակ: Նրանք միմյանցից տարբերվում են բոլոր չափանիշներով` մարմնի ձևովչափով ու կազմությամբ, բնակության վայրով ու անհրաժեշտ պայմաններով, կենսագործունեության առանձնահատկություններով ու դրսևորումներով և այլն: Այսպես, 8300 մ բարձրության լեռներում կարելի է հանդիպել մինչև 10 տեսակի տարբեր բակտերիաների, Աֆրիկայի անապատներում բնակվում են մոտ 500 կենդանատեսակներ: Այդուհանդերձ օրգանիզմների մեծ մասը բնակվում է ցամաքում և միայն 20 %-ն է զբաղեցնում երկրագնդի ջրային տարածքը: Քանակային հարաբերակցությամբ տարբերվում են բույսերն ու կենդանիները: Կենդանիների հայտնի տեսակների թվաքանակը չորս անգամ գերազանցում է բույսերի հայտնի 500000 տեսակներին:

Հայոց Լեզու 25.09.2020

 1. Տրված գոյականները դարձրո ́ւ հոգնակի եւ տեղադրի ́ր նախադասությունների մեջ:
  • Կետորս, բանաձեւ, հրացան, նավապետ, շնաձուկ, ժամացույց:
  • Բոլոր նավապետներն էլ երազում են չբացահայտված կղզիներ գտնել: Մեզ ասացին, որ բոլոր ժամացույները հետ են ընկել, ու ոչ մեկը նույն ժամը ցույց չի տալիս: Ասում են, որ շնաձկների արյան հոտն է հրապուրում: Այդ տարածքում աշխատող կետորները հետեւում էին կետին ու վախենում էին, թե եւս մեկին այնուամենայնիվ կվնասի:Ցուցադրվող բանաձևերը այդ նույն հրացանները որդիներն ու թոռներն էին սարքել:
 2. Փակագծում տրված բառերը դի ́ր պահանջվող թվով:
  • Սպիտակ արագիլը աշխարհում շատ տարածված թռչուն է: Հայաստանում շատ է հանդիպում Եղեգնաձորի, Վայքի եւ Աշոցքի շրջաններում: Չվող թռչուններ են՝ եւ կտուցները ու ոտքերը՝վառ կարմիր: Բնակվում են զույգերով ու գաղուներով : Բունը տեղադրում են շենքերի, տանիքներին,մետաղյա կամ բետոնե բարձր սյուներինին եւ նման այլ տեղերում : Մարդիկ սիրում են նրանց թռիչքների հանգստությունը ,թևերի խոր թափահարումը:
 3. Բառակապակցությունների բառերն արտահայտի ́ր բառերով:
  • Մարդկանց հավաքական ամբողջություն (շատ մարդիկ միասին) Ժողովուրդ
  • աշակերտների ամբողջություն, դասարահ
  • զինվորների ամբողջություն, զորք
  • շատ դեղեր, դեղորայք
  • ծնողներն ու զավակները միասին, ընտանիք
  • ուսանողների ամբողջություն: ուսանողություն
 4. Բացատրի´ր հոգնակի թվով դրված հավաքական գոյականները և դրանցով նախադասություններ կազմի´ր: Օրինակ`հոտեր- ոչխարների խմբեր:
  Ժողովուրդներ, բանակներ, դասարաններ, երամներ:
  Ժողովուրդներ- կան շատ գրքեր, որ գրել են ժողովուրդները
  Բանակներ- Հայաստանում կան շատ բանակներ
  Դասարանների- մեր դպրոցում կան բազմաթիվ դասարաններ
  Երմաներ-
 5. Գտի´ր սխալները, մգեցրու կամ դարձրու դրանք շեղատառ:
  • Նոր ակնոց գնեցի. այն շատ գեղեցիկ է:
  • Այս տարվա ամառային արձակուրդը լավ անցավ:
  • Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ապահովում է բնակչին, հոգում նրա կարիքները:
 6. Ամփոփում ենք՝ ինչ սովորեցրին առաջադրանքները:

Մեր բակի մասին

 • Ձեր բակի մասին պատմի՛ր (մարդկանց՝մեծերի ու երեխաների, հետաքրքիր անձերի ու դեպքերի մասին գրի՛ր):
  Մեր բակում բոլորը շատ համերաշխ եմ թե մեծերը, թե երեխաները։ Գրեթե ամեն օր ես և իմ ընկերները գնում ենք բակ և միասին խաղում։ Ես բակում ունեմ երկու շատ մտերիմ ընկեր։ Շատ դեպքեր են լինում, երբ խաղի պատչառով վիճում ենք, բայց միևնույնն է շարունակում ենք ընկերներ լինել։ Մեր բակում կան և մեծահասակներ, և երիտասարդներ։ Նրանք շատ հոգատար են և բարի։ Եթե երեխաներից մեկը ընկնում է կամ ուրիշ դեպք է լինում նրանք միշտ պատրաստ են օգնել։ Այսքանով կարող եմ ասել, որ մեր բակը շատ համերաշխ է։
  Համեցեք մեր բակ։

Գրականություն 24.09.2020

ԱՇՈՒՆ ՕՐ

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։

 1. Ի՞նչ տրամադրություն է իշխում ստեղծագործության մեջ:
  Իմ կարծիքով այս ստեղծագործությունում նկարագրվում է աշնան սովորական և հանդարտ օրվա մասին։
 2. Դու ի՞նչ վերնագիր կընտրեիր:
  Ես կընտրեի <<Աշնան տրամադրությունը>> վերնագիրը։
 3. Բացատրում ենք մգեցված բառերը:
  Բամբ-ձեռքի բաց թաթով տված հարված
  Բողբոջ-սերմի արձակած առաջին ծիլը
  Ցավատանջ-ցավից տանջվող
  Մարմանդ-մեղմ, հանդարտ
 4. Գտնում ենք ստեղծագործության մակդիրները:
  Բողբոջ արև, ցավատանջ լեռ, հոգնած տերև։

ՆՈՃԻՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՅՐԻՆԵՐ

Մուգ նոճիներ միգապար՝
Ճամփի վերև սիգապար՝
Դեպի երկինք հրազայր,
Կանաչ հուսով սրածայր,
Ճյուղերն ի վեր կոնավոր՝
Կարծես լինին տոնավոր։

Կուսատերև մայրիներ՝
Հուսաբեղուն այրիներ,
Փշերն աչքին պիշելով՝
Արև օրեր հիշելով,
Քարերի ծոց պատառել
Ամպերի գոգ կատարել։

 1. Նոճիների ու մայրիների մասին քեզ հետաքրքրող տեղեկությունները ներկայացրո´ւ բլոգումդ:
 2. Քեզ անծանոթ բառերը բացատրի´ր բառարանի օգնությամբ:
 3. Փորձի´ր այլ ծառերի նվիրված ստեղծագործություններ գտնել ու դասավորել դրանք այբբենական կարգով: