Բնագիտություն

Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում:
Սննդառությունը սնունդը ընդունելու պրոցեսսն է:Այո, բոլոր կենդանի օրգանիզմները սնվում են:

2. Ի՞նչ են սննդանյութերը: Կենդանի օրգանիզմներում ինչի՞ համար են դրանք օգտագործվում:
Սննդանյութը մարդու սնունդն է:Կենդանի օրգանիզմները օգտագործում են այն որպեսզի ուժ ունենան:
3. Ի՞նչ գործընթացներ է ընդգրկում սննդառությունը:
Սննդի ստեղծում, ընդունում և յուրացում։

4. Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը: Ի՞նչ է առաջանում բույսերում՝ ֆոտոսինթեզի շնորհիվ: Ինչո՞ւմ է քլորոֆիլի դերը:
Ֆոտոսինթեզը  բույսերի նյութափոխանակությունն է արդյունքում բույսը վերցնում է ածխաթթու գազ և արտադրում է թթվածին։  Ֆոտոսինթեզը բարդ, բազմաստիճան գործընթաց է։ Նրա մեջ կենտրոնական դերը պատկանում է քլորոֆիլին՝ կանաչ գույնի օրգանական նյութին, որի միջոցով արեգակնային ճառագայթման էներգիան փոխակերպվում է քիմիական կապի էներգիայի։
5. Բույսերում ի՞նչ օրգանական նյութեր գիտեք: Ի՞նչ դեր ունեն դրանք:
Ճարպերը՝ կենդանական և բուսական
քացախաթթու-մրգերում և բույսերում պարունակվող այլ թթուները

6. Սննդառության ո՞ր ձեւն է կոչվում ավտոտրոֆ, ո՞րը՝ հետերոտրոֆ:
Ավտոտրոֆներ– էներգիա են ստանում արևից:
Հետերոտրոֆներ – էներգիա են ստանում օրգանական նյութերի քայքայումից:
7. Արդյոք բոլո՞ր բույսերն են ավտոտրոֆ: Ի՞նչ միջատակեր բույսեր կան: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

8. Ո՞րն է կենդանիների սննդառության առանձնահատկությունը: Կեն-
դանի օրգանիզմների միջեւ սննդային ի՞նչ փոխհարաբերություններ
կան:
9. Շրջապատի կենդանի օրգանիզմներից նշե՛ք ավտոտրոֆները եւ
հետերոտրոֆները: Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին:
10. Ի՞նչ եք կարծում՝ գիշատիչներին անհրաժե՞շտ է պահպանել, թե՞ ոչ: 11. Բնութագրե՛ք այն սննդամթերքը, որն օգտագործում է մարդը: Նշե՛ք,

թե ո՛րն ունի բուսական, ո՛րը՝ կենդանական ծագում: