Русский язык домашнее задание

5. Письменно ответьте на вопросы, записывая цифры словами.
1. Сколько месяцев в году? 2. Сколько дней в неделе? 3. Сколько часов в сутках? 4. Сколько дней в месяце? 5. Сколько недель в месяце? 6. Сколько дней в году?

  1. В году двенадцать месяцев.
  2. В неделе семь дней.
  3. В сутках двадцать четыре часа.
  4. В месяце двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один дней.
  5. В месяце четыре недели.
  6. В году триста шестьдесят пять или триста шестьдесят шесть дней.

6.Перепишите, заменяя цифры словами.
1. Я учусь в 6 (шестом) классе. 2. Мой младший брат учится в 3 (третем) классе. 3. Я живу на 5 (пятом) этаже в 18  (восемнадцатой) квартире, а мой друг Арам живёт на 6 (шестом) этаже в 24 (двадцать четвертой) квартире. 4. Наши места в 10 (десятом) ряду.

 

Իմ ամենամեծ երազանքը

Մենք այսօր երկարօրյաին ընկեր Քնարիկի հետ քննարկեցիքն մեր ամենամեծ երզանքները։ Բոլորինը հետաքրքիր էր լսել։ Ամեն մեկի երազանքը շատ տարօրինակ էր։ Օրինակ՝ իմ դասնկերուհու երազանքը տարօրնակ էր, նա ցանկանում էր, որ ամեն մի մարդ իր ուժը ունենա։ Հերթը հասավ ինձ։ Իմ ամենամեծ երազանքը դա, որ իմ ընտանիքը մեծ լինի։ Բոլոր մարկանց ցանկությունները կատարվեն։

Русский язык работа в классе

3.Найдите в тексте антонимы данных слов и словосочетаний.

Уезжать, молодой, худший, нельзя, было разрушено, обычный.
Приезжать, древний, лучший, можно, пережила, необычный.

4 .Грамматический материал

Перепишите предложения. Цифры запишите словами. 1. Мне 12 лет (двенадцать), а моей младшей сестре – 7 (семь). 2. В нашем классе 15 (пятнадцать)мальчиков и 12 (двенацать) девочек. 3. Сегодня будет 20 (двадцать) градусов тепла. 4. Занятия начинаются в 9 (девять) часов утра. 5. Араму 12 (двенацать) лет, он учится в 7 (семь)классе.

 

Autumn

Hi! My name is Irina. My favorite season in they is Autumn. Autumn is a very colorful season. Autumn months are September, October and November. Autumn is between summer and winter. In Autumn trees change their colors and it is very beautiful. Leaves are of different colors, red, brown, yellow. In Autumn it often rains. My favorite month in Autumn is September when school starts.

Բաբելոն

Հայոց բազմահազարամյա պատմության ժամանակահատվածում մենք շատ հարևաններ ենք ունեցել, որոնք անհետացել են պատմության թատերաբեմից: Հազարամյակներ առաջ մեր հարավային հարևանն է եղել Բաբելոնի կամ Նաբաթեական թագավորությունը:

Читать далее

Բնագիտության դասարանական աշխատանք 11․27․2019

Դասարանական 1

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում   

Հարցեր.

1A045CCE-9319-4F52-9115-A4A67ABEB740.jpeg

1․ Շփման ուժը առաջնում  այն ժամանակ, երբ հպվող մարմինները տեղաշարժվում են միմիանց նկատմամբ, ուղությունը հորիզոնական։

2․ Գիտեմ երեք տեսակ՝ օգտակար շփման ուժ, վնասակար շփման ուժ, դադարի շփման ուժ։

3․ Բնության տեղնիկայում և կենցաղի մեջ այն կարող է լինել վնասակար և օգտակար։

4․ Եթե շփումը օգտակար է այն մեծանում, եթե վնասակար այն փոքրանում է։