Домашнее задание 20.11.2019

Я выехал в Россию верхом на коне. Дело было зимою. Шел снег.
Конь устал и начал спотыкаться. Мне сильно хотелось спать. Я чуть не падал с седла от усталости. Но напрасно искал я ночлега: на пути не попалось мне ни одной деревушки. Что было делать? Пришлось ночевать в открытом поле.
Кругом ни куста, ни дерева. Только маленький столбик торчал из-под снега.

Ես ձիու թամբին ճամփա ընկա Ռուսաստան։ Դա ձմռանն էր։ Ձյուն էր գալիս։ Ձին հոգնեց և սկսեց սայթաքել։ Ես շատ էի ուզում քնել։ Ես հոգնածությունից համարյա, թե ընկնում էի թամբից։ Բայց անիմաստ էր գտնել քնելու տեղ։ Ճանապրհին ոչ մի տնակ չերևվաց։ Ի°նչ պետք է անել։ Ստիպված քնեցի դաշտում։ Շրջապատում չտեսա ոչ թուփ ոչ ծառ։ Միայն սյուն, որը ցցված էր ձյան տակից։

Դասարանական աշխատանք 20.11.2019

Դասարանական 1*

1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:
Դոֆորմացիա են անվանում երբ մարմնի վրա ուժ գործադրելիս փոխվում է ձևը։

2. Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ։
Գոյություն ունի երկու տեսակ առաձգական, պլաստիկ։

3. Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:
Այն ուժը, երբ մարմնի վրա ուժ գործադրելուց հետո մարմինը գալիս է իր տեղը։

4. Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգա-
կանության ուժ:
Ոչ, միշտ չէ։

5. Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:
Կոչվում է ուժաչափ։

6. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:
Նյուտոն և կիլոնյուտոն։