Առաջադրանքներ տանը

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք օքսիդները։

СaO, NaOH, Na2O, NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO,, H3PO4, KNO3։

Na2O, СaO, FeO, ZnO, SnO, BeO:

2.Լուծել խնդիրներ

Գտնել ավտոմեքենան   արագությունը, եթե հայտնի է, որ   500 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 20 րոպեում:

S=500մ

t=20ր

V-?

V=S/t

500:20=25

 

  1. Որքան ճանապարհ կանցնի գնացքը  2   ժամում, եթե գնացքը  արագությունը 40կմ/ժ է:

t=2ժ

V=40կմ/ժ

S-?

S=txV

40×2=80կմ

 

 

 

Մայրենի տնային աշխատանք 08.11.2019

Լրացուցիչ կրթություն

  1. Տեքստի անհասկանալի ու անծանոթ բառերը բացատրել բառարանների օգնությամբ:

Գողտրիկ-քնքուշ

Կուսական-աղջկական

Կոնտրալտո-կանացի ամենացածր ձայնը

Հաճոյակատար-սիրալիր

Բաբախել-թրթռալ

Վերնախավ-վերևի վրայի խավ

Պորտաբույծ-անկուշտ

Քմահաճույք-կամայակնություն

Մակագրություն-որևէ բանի վրա գրված տառեր

Գեղիրան-չքնաղիրան

 

  1. Տեքստից ընտրել տասը բառ ու կազմել դրանց բանաձևերը, օրինակ` զբոսայգի=զբոս+այգի = արմատ + արմատ:

Գանձապահ-գանձ+պահ-արմատ+արմատ

Տարբերություն-տարբեր+ություն-արմատ+ածանց

Դաժանություն-դաժան+ություն-արմատ+ածանց

Զվարճություն-զվարճ+ություն-արմատ+ածանց

Հասարակություն-հասարակ+ություն-արմատ+ածաց

Անսահման-ան+սահման-ածանց+արմատ

Հարստություն-հարուստ+ություն-արմատ+ածանց

Լուսանկարիչ-լույս+նկարիչ-արմատ+արմատ

Ամենագեղեցիկ-ամենա+գեղեցիկ-ածանց+արմատ

Երջանկություն-երջանիկ+ություն-արմատ+ածանց