Մայրենի տնային աշխատանք 04.11.2019

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

  1. Հեքիաթից դուրս գրել յոթ պարզ բառ ու դրանցով կազմել նոր բառեր:

Հաշտ-անհաշտ

Օր-օրացույց, օրագիր, օրական

Ուրախ-ուրախություն, կենսուրախ

Մատ-մատնաչափիկ, մատանի, մատնահետք

Մոմ-մոմակալ, ակնամոմ

Չար-չարաճճի, չարագործ, չարասիրտ

Ձայն-ձայնալար, ձայնագրություն, ձայնավոր

  1. Տրված բաղադրյալ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով` ստանալ նոր բարդ բառեր:

Ա. Վարդագույն, ճերմակահեր, օձաձև, արշավախումբ, սևաչյա, շիկահեր, շղթայակապ:

Մարմնագույն, շիկահեր, զիգզագաձև, բազմախումբ, կապույտաչյա, ալեհեր, վիրակապ:

Բ. Կրծքավանդակ, ջրաման, միալար, նրբագեղմ, ամրակուռ, երկաթագիր, հորդահոս, լիահույս:

Ճաղավանդակ, ծաղկաման, ձայնալար, ոսկեգեղմ, երկաթկուռ, ձեռագիր, արագահոս, անհույս: